AVS - Asociácia Vodárenských Spoločností

S ambíciou riešť základné a významné problémy slovenského vodárenstva sa rozhodla väčšina podnikateľských subjektov aktívne pôsobiacich v oblasti poskytovania vodohospodárskych činností v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. v platnom znení, založiť si začiatkom roka 2004 vlastné združenie - Asociáciu vodárenských spoločností (AVS). V súčasnosti má AVS 16 členov a celoslovenskú pôsobnosť.


Základnými programovými cieľmi a predmetom činnosti AVS sú:

Vnútorná organizačná štruktúra AVS:

Orgány asociácie: snem, dozorná a správna rada.
Prezidentom AVS je Ing. Stanislav Hreha, PhD. – generálny riaditeľ Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice, viceprezidentom Ing. Miroslav Kundrík – generálny riaditeľ Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s.
Predsedom dozornej rady bol zvolený Ing. Vladimír Pastorek, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva PVS a.s. Poprad.
Riadiacim, ekonomickým a organizačným centrom správnej rady je Kancelária AVS.

Asociácia vodárenských spoločností