AVS - Sťažnosť

V prípade, že poznáte vo svojom okolí, vo Vašej obci niekoho, kto nemá riešené odpadové vody v súlade s legislatívou, čím poškodzuje spodné vody a ohrozuje zdravie spoluočanov, môžete na neho upozorniť aj anonymne, napíšte nám...